*TĐÀ 16- 1- Bạn Thơ (Thơ) Nhà Thơ Đa Thạch (Cà Mau- VN)

 

Nhà Thơ Đa Thạch

 

 

BẠN THƠ - THẠCH ĐÀ

 

1. BẠN THƠ 

 

Những câu thơ gãy cánh 

Còn chôn chặt vào lòng 

Khi không còn điểm tựa 

Bạn tựa vào mênh mông

Hảo Sơn một ngày gió 

Nắng cháy gương mặt buồn 

Hảo Sơn một ngày mưa 

Rượu chiều khan hốc núi

Thi ca không có lỗi 

Thi ca không vô tình 

Đời còn nhiều chìm nổi 

Đừng rót buồn vào đêm !

 

THẠCH ĐÀ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0