*LHT 23- Chợ Mưa Chiều (Chùm Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Chợ Mưa Chiều

 

Chợ mưa chiều, quầy hoa vắng khách

Cô bán hàng vai đẩm, buồn tênh

Gió táp mạnh bốn bề giá lạnh

 Nồi cơm chiều hứa hẹn bấp bênh.

 

 

 

Căn Nhà Màu Tím

 

Nhà cao, cửa rộng phố thành

Bon chen, quyến rủ như cành lắm chim

Sao bằng chiều vắng im lìm ?

Nơi căn nhà tím một thời tuổi thơ.

 

 

Chiếc Cầu Đã Gãy

 

Bao năm xa cách tình chàng

Đời tôi như kẻ lạc đàn phương xa

Mong ngày gặp lại ta, ta

Cầu tình ngày ấy bắt qua gãy rồi.

 

Lệ Hoa Trần

23-07-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0