*TĐA 18- Khát Vọng (Thơ) Thạch Đà (Cà Mau- VN)

 

Nhà Thơ Thạch Đà

 

 

 

KHÁT VỌNG 

 

Nhận thêm một tin buồn 

Mây bay sao líu ríu 

Buổi chiều mưa ảm đạm 

Còi táu rúc ly hương

Người đi như lưỡi gươm 

Không kịp nhận mặt gió 

Người về dầy giông bão 

Âm ì bao tinh hoa

Để đi đến niềm vui 

Biển đầy vơi nỗi sóng 

Nhận thêm một tin vắng 

Khát vọng không hóa băng

 

THẠCH ĐÀ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0