*HLS 86- Chùm Thơ Của NT Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Ước... 

 

Ước là mình được " Nếu như" 

Để cho em có anh từ ngày xưa 

Để cho mỗi sớm mỗi trưa 

Ríu ran câu đợi câu chờ "Mình-Ta" 

Để mình chung một mái nhà 

Để cho em gọi anh là "Người Dưng" 

 

 Hoàng Liên Sơn

 

Nắng về 

 

Nắng em vẫn cứ vàng rây 

Để cho ngày nhớ đêm say chút tình 

Đôi khi một chút nặng thinh 

Là khi nắng thấy nhân tình đảo chao 

Lặng im một chút lao xao 

Gởi hồn vào cõi mây cao trời hồng 

Để cho hồn bớt chênh chông 

Thênh thang một chút phiêu bồng thế gian 

Vàng rây em nắng vẫn vàng 

Nhớ anh nắng bỏ thế gian tìm về... 

 

Hoàng Liên Sơn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0