*LHT 26- Sao Em Lại Là Con Gái (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Sao Em Lại Là Con Gái?

 

Cũng chẳng biết, trời sanh tôi con gái

Buồn thì nhiều, mà vui chẳng bao nhiêu

Cứ đắn đo, suy diễn thật là nhiều

Hỏi chi vậy? Để ôm sầu, mang khổ

Làm con gái sao mà nhiều cái ngố

Cuối cùng rồi lại ngơ ngẩn, ngẩn ngơ

Thương người ta mà giả bộ tình lờ

Người quây mặt, thì lại phiền, lại trách

 

Cũng chẳng biết tôi hay thường ngăn cách

Để tình vừa chợt đến, rồi lại đi

Rồi cô đơn, lệ chảy, khóc tình si

Và, tự bảo sao mình ngây...khờ dại

Cũng chẳng biết, sao trời sanh tôi con gái

Phiền lụy người. Ôi ! Biết bao nhiêu

Có anh yêu, chịu sóng vẫn đắm liều

Có anh giận, ra đi không từ giả.

 

Làm con gái sao mà nghe khó quá

Hẹn kiếp sau xin được đổi một lần.

Để cho đời thôi bớt cảnh bất công

Người, phải khóc, phải cười thì mới vẹn.

 

Lệ Hoa Trần

27-07-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0