*TR 1- Trăng Tình Yêu Của TG Văn Thanh Trương (Thơ Rơi) Vào Nhà Thủy Điền Ngày 27-07-2017

 

Thủy Điền

 

 

Quà Sớm Mai

 

Thơ ai rơi đọng mái nhà

Vớ tay tôi nhặt ví là đoá hoa

Tặng người, bè bạn gần xa

Đọc chơi, giải trí làm quà sớm mai.

 

Thủy Điền

 

***********

 

 

Thơ Của Tác Giả 

Văn Thanh Trương

 

image1.png

Kommentar schreiben

Kommentare: 0