*ST 4-(Chùm Thơ) Sông Thu (VN)

Tác Giả Sông Thu

 

 

 

 

LÃNG PHÍ

 

 

Phí bao công sức lẫn tiền tài.

Đến đâu cũng thấy tượng trên đài

Quý hiếm còn chi thuở một, hai

Công quỹ quan chi sao kể xiết

Niềm đau dân chịu lại thêm dài

Khánh thành đông đảo người tham dự

Thăm viếng đìu hiu khách vãng lai

Rồi sẽ rêu phong và xuống cấp

 

Sông Thu

 

 

TUỔI GIÀ

 

Thời gian thấm thoát cứ trôi qua

Mỗi lúc mỗi nơi cũng vậy mà...

Quá ngắn những ngày vui với bạn

Thật dài từng buổi chỉ riêng ta

Đêm buồn dõi mãi vầng trăng úa

Chiều muộn nhìn ngây ánh nắng tà

Trà uống một mình thêm mất ngủ

Làm thơ xướng họa để mau qua...

 

Sông Thu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0