*TĐA 21- Em Bé Và Gánh Sò Cò (Thơ) Thạch Đà (CàMau- VN)

 

Nhà Thơ Thạch Đà

 

 

 

EM BÉ VÀ GÁNH SÒ CÒ 

 

Tiếng rao to lanh lảnh 

Giữa trưa hè : sò ơi !

Dáng gầy nhom xiêu vẹo 

Cõng đôi thúng kềnh càng

Mua dùm em đôi cân 

Cho gánh hàng nhẹ bớt 

Mẹ cha nhà nghèo khó 

Nghĩ học em vào đời !

Nhớ lại mười năm trước 

Cay đắng chẳng kém hơn ...

 

THẠCH ĐÀ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0