*ĐXX 40- Người ơi.....Người Ở (Thơ ) Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Đặng Xuân Xuyến

 

 

Người ơi... người ở

 

- Với Nguyễn Minh Phượng -

 

 

Ngơ ngác níu tìm “người ơi người ở”

Chống chếnh men say “người ở đừng về”

Quan họ dặt dìu

Chông chênh câu hát

“Yêu nhau cởi áo trao nhau”

“Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”...

 

Run rẩy

Thẹn thùng

Ngẩn ngơ yếm thắm

Líu ríu tơ tình ai kẻ giăng tơ?

 

Quan họ dùng dằng

“Người ơi người ở”

Lập cập chữ yêu chưa dám tỏ bày

 

Ngơ ngác níu tìm

Chống chếnh men say...

*

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

ĐẶNG XUÂN XUYẾN                                

Kommentar schreiben

Kommentare: 0