*CBG 1- Ngẫm Già (Thơ) Cao Bồi Già (VN)

Tác Giả Cao Bồi Già

 

 

NGẪM GIÀ

 

Tháng rồi lại tháng lạnh lùng qua

Chép miệng ngày trôi quả chóng mà…

Tênh dạ   cô ngâm thơ với phú

Sầu lòng độc ẩm tớ cùng ta

Trăm năm thoảng đấy đà lên …lão

Một kiếp , vèo thôi đã nhuốm tà

Ngó tới , ngoảnh lui còn mấy đốt

Rồi hôm nao nhỉ, khói sương …qua?

 

CAO BỒI GIÀ

30-07-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0