*HLS 88- Chùm Thơ Của NT Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Say!!! 

 

Em viết thơ tình tìm tứ hay 

Khát khao nói hết nỗi niềm này 

Thương thầm em gói yêu vào ý 

Nhớ trộm gởi anh một chữ say 

 

HLS 3.12.2011

 

Thì ra... 

 

Thì ra anh "vướng thành tuyên" 

Mải mê theo gió ở miền sơn lâm 

Còn đâu cái thoáng tần ngần 

Để tìm một chút lẻ vần thơ say... 

 

HLS 4.12.2011

Kommentar schreiben

Kommentare: 0