*SC 48- Lan Rừng (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 


Lan Rừng 

 

Nguồn suối tâm tư cạn kiệt chơi vơi 

bốn mươi hai năm quê  tôi tức tưỡi 

trai Trường Sơn đói muối xuống non 

gái Cửu Long mộng ước… đổi đời

Cha ngồi trầm tư bên suối thả câu 

mẹ thức nguyện cầu từng mùa trăng rụng 

bùn đỏ tràn xuống trũng lúa nương khoai 

bao cảnh nạn tai khoắc khoải hải hùng!

Em biết xuân đi rồi xuân trở lại 

nhưng Đấng nào quay trái đất tròn vòng 

ai kéo nước tuôn ngập tràn sa mạc… 

vì sao bão lụt tan tác làng buôn?

Đồi núi nước tôi bồi hồi trăn trở 

lố nhố hầm sâu nắng đổ gió nung 

bầy sóc mất hang, chim rừng thiếu tổ 

Trường Sơn tìm đâu Lan nở trắng rừng?! 

 

Buôn Mê Thuộc 201… 

Sông Cửu 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0