*CVM 186- Chùm Thơ 23, 24 Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

CHÙM THƠ CVM 23

 

chỗ núi cao

chỗ đất trũng

nơi đồng lúa 

chốn xe ngựa

chốn xe lửa

người đi bộ

người đi ô tô

trường giang

sóng sau xô sóng trước

trường đời 

sóng trước dìm sóng sau

làm sông 

thì lặng lẽ qua cầu

Nguyễn Du đã buồn

Nguyễn Bính càng buồn hơn

huống gì ? Nguyễn Bắc Sơn

buồn trước 

buồn sau?

chiến tranh Trịnh - Nguyễn

chiến tranh Gia Long - Tây Sơn

và bây giờ chiến tranh

còn khốc liệt hơn ?

miền Bắc khó khăn

theo miền Bắc

miền Nam đau buồn 

theo miền Nam

đông tây toàn tro than ?

 

CHÙM THƠ CVM 24

 

ta dzìa lại Cần Thơ tìm lại bậu

bậu cần tiền bậu ngó lơ ta ?

30 năm đáng giá một canh gà

thôn Thọ Xương ngày nào cũng gáy

bậu thề thốt với ta ta tin vậy vậy

ba mươi năm ta sống sót đẻ chờ

không đêm nào mà ta chả nằm mơ

để mơ lúc tái hồi Kim Trọng

nhớ bậu quá ta đổ bia vào cuống họng

say vật vờ để ngủ nhớ bậu chơi

ba mươi năm chỉ đáng một cơn cười

cổ nhân phán "bóng câu qua cái xẹt"

ta dzọoc qua đây vẫn còn nguyên kiếp

kiếp mần thơ nghèo rớt mồng tơi 

nhìn ta bà tứ xứ có cặp đôi

ta cà lơ phất phơ độc thân cái một

có lắm lúc nghĩ mình lên rừng theo Lương sơn bạc

làm tặc dzăng chúa núi rừng xanh

dòng sông nào mà chẳng uốn quanh

chẩy ưỡn ẹo vẫn xuôi về biển ?

con ngựa cái chạy trước

con ngựa đực chạy sau

qua một cánh đồng dâu

qua một cánh rừng

chỉ thấy hai cái đầu ?

 

CHU VƯƠNG MIỆN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0