*LHT 32- Bóng Mờ (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Bóng Mờ

 

Giờ, tuổi cũng đã già

Ngồi, mặc áo bà ba

Tay cầm chiếc ảnh cũ

Mắt mờ nhìn không ra

 

Nhớ hồi mẹ hai ba

Cha con theo đeo đuỗi

Mẹ e thẹn, chỉ cười

Thế mà thành duyên nợ

 

Rồi bổng nhiên làm vợ

Rồi trở thành làm mẹ

Bốn mươi năm có lẽ

Cùng cha suốt đến nay

 

Giờ, già cầm trên tay

Bức ảnh xưa áo dài

Thời mẹ còn đi học

Mà c ngỡ là ai.

 

Lệ Hoa Trần

 

02-08-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0