*LHT 33- Người Về (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Người Về

 

Mai em về nhá anh

Nhớ ra sân….đón rước

Đừng để em cô bước

Sài gòn, lạ, phố đông

 

Mai em về thăm chồng

Chắc là vui mừng lắm

Sau tháng ngày xa xăm

Ta sẽ được đoàn viên

 

Hay nghe tiếng trách phiền

Em là người vong phụ

Tham danh vọng, cầu mưu

Xa chồng đi vô tận

 

Mai em về chấp nhận

Dù tiếng oán hờn, xưa

Dù mi anh lệ ứa

Là cũng đã vui rồi

 

Vì trở lại chốn nơi

Khoảng đời em trao gởi.

 

Lệ Hoa Trần

 04-08-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền