*LT 32- Nhìn Lại Đời Mình (Thơ) La Thụy (Bình Thuận- VN))

 

Nhà Thơ La Thụy

 

 

NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH

 

    Sáu ba sắp tới: chửa phai xuân

    Tàn cuộc chơi rồi mới tỏ phân

    Thơ túi rượu bầu bay bướm mãi

    Cờ bàn sách kệ thảnh thơi dần

    "Trồng người" một thuở đang nhìn quả

    "Gieo hạt" bao năm đã chọn nhân

    Quá nửa đời a! Còn xanh mộng

    "Vô vi" đỡ nhọc đến phàm thân

 

                                    La Thuỵ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền