*PCC 3- Kỷ Niệm (Thơ) Tác Giả Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Kỷ Niệm

 

Kỷ niệm xưa đẹp làm sao

Trong đôi mắt ấy chứa bao ý tình

Nào ai hiểu chuyện chúng mình

Mỗi ngày mỗi buổi mỗi tình lao sao

Nhìn lên, anh đã mắt trao

Làm em e thẹn nép vào bóng cây

Giờ thì em đó anh đây

Đôi khi lại nhớ những ngày xa xưa...

Dáng em thanh mảnh trong mưa

Aó em mỏng nhẹ gió đưa nưả tà

Lạnh run hay tại lòng ta

Dáng xưa kỷ niệm, đúng là thần tiên!

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền