*PCC 3- Kỷ Niệm (Thơ) Tác Giả Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Kỷ Niệm

 

Kỷ niệm xưa đẹp làm sao

Trong đôi mắt ấy chứa bao ý tình

Nào ai hiểu chuyện chúng mình

Mỗi ngày mỗi buổi mỗi tình lao sao

Nhìn lên, anh đã mắt trao

Làm em e thẹn nép vào bóng cây

Giờ thì em đó anh đây

Đôi khi lại nhớ những ngày xa xưa...

Dáng em thanh mảnh trong mưa

Aó em mỏng nhẹ gió đưa nưả tà

Lạnh run hay tại lòng ta

Dáng xưa kỷ niệm, đúng là thần tiên!

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0