*TNT3 - Chuyện Ven Sông (Thơ) Trần Như Tùng

Tác Giả Trần Như Tùng

 

 

CHUYỆN VEN SÔNG

 

Dâu bãi ven sông trĩu lá xanh

Râm ran tiếng nói giữa bao cành

“Râu” trên anh tốt dù đa sản

“Râu” dưới em xoàng dẫu độc canh.

Câu chuyện tằm tang vui tựa hội

Nghĩa tình nghề nghiệp đẹp như tranh.

Rì rầm nong né ngời tơ óng

Nhè nhẹ rung cây ngọn gió lành .

 

Trần Như Tùng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0