*PCC 5- Cảm Ơn (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Cảm ơn.

 

Cám ơn Anh bạn “Tình gìa”

Tình cờ gặp được, xứ xa quê người

Bây giờ mình cùng đất trời

Gần  nhau lại biết cũng “lời ầu ơ”

Theo sách bảo đó là thơ..

Nhưng mình dùng chữ ầu ơ trao tình

Cảm ơn Bạn xướng với mình

Cảm ơn bạn đã đồng tình giao du

Thôi thì cùng gió vi vu

Chúng mình xa xứ, bay vù cùng nhau

Chúc bạn thơ phú thật giàu

Gia đình Hạnh phúc trong câu nghĩa tình...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0