*PCC 5- Cảm Ơn (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Cảm ơn.

 

Cám ơn Anh bạn “Tình gìa”

Tình cờ gặp được, xứ xa quê người

Bây giờ mình cùng đất trời

Gần  nhau lại biết cũng “lời ầu ơ”

Theo sách bảo đó là thơ..

Nhưng mình dùng chữ ầu ơ trao tình

Cảm ơn Bạn xướng với mình

Cảm ơn bạn đã đồng tình giao du

Thôi thì cùng gió vi vu

Chúng mình xa xứ, bay vù cùng nhau

Chúc bạn thơ phú thật giàu

Gia đình Hạnh phúc trong câu nghĩa tình...

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền