*TĐ 320- Biết Mà Vẫn Làm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Biết Mà Vẫn Làm

 

Gần một đời làm thơ

Rất nhiều điều bất ngờ

Nhưng ít khi để ý

Rồi dần dà bỏ lơ

 

Cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ

Cứ thơ thơ, thẩn thẩn

Mà cả cuộc đời trần

Chẳng được cái chi chi

 

Chỉ chăng: Chàng thi sỹ

Bút mực với giấy tà

Bói thét thấy bóng ma

Quét nhà luôn thấy rác.

 

 

 

Thủy Điền

08-08-2017

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0