*TĐ 320- Biết Mà Vẫn Làm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Biết Mà Vẫn Làm

 

Gần một đời làm thơ

Rất nhiều điều bất ngờ

Nhưng ít khi để ý

Rồi dần dà bỏ lơ

 

Cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ

Cứ thơ thơ, thẩn thẩn

Mà cả cuộc đời trần

Chẳng được cái chi chi

 

Chỉ chăng: Chàng thi sỹ

Bút mực với giấy tà

Bói thét thấy bóng ma

Quét nhà luôn thấy rác.

 

 

 

Thủy Điền

08-08-2017

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền