*BT 2- Tạo Quả Lành (Thơ) Tác Giả Bảo Trâm (VN)

Tác Giả Bảo Trâm

 

Tạo Quả Lành

 

Tuổi hạc dù cao vẩn mãi xanh

Như cây chớm nụ ẩn trên cành

Mầm non Xuân ửng bừng sương sớm

Nắng nhẹ Hạ vàng ánh cuối canh

Thu đến ru êm hồng cảnh mộng

Đông về bay bỗng trắng màu tranh

Thiên nhiên ưu đãi toàn nhân thế

Biết sống an như tạo quả lành

 

          Bảo Trâm 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền