*ĐXX 43- Bùa Yêu (Thơ) Nhà Thơ Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Đặng Xuân Xuyến

 

 

Bùa Yêu

- Với N.T.Y -

 

 

Bùa chẳng ném vào tôi

Lại cứ nhằm quăng vào người đấy

Cả đời người ta nợ đậy

Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi...

 

 

Ừ. Chẳng chịu tin tôi

Cứ đong mẽ người bóng bẩy

Cứ dụ miệng cười bóng nhẫy

Líu quíu mớ ba mớ bảy

Rắn rồng rồng rắn lên mây...

 

 

Biết không

Men đủ thì rượu mới nồng

Than vừa thì lửa mới đượm

Phải áo quần đâu mà thử ướm

Tình yêu không phép cộng trừ...

 

 

Ừ đợi qua ba mùa lũ

Ừ chờ sắp bốn mùa đông

Nụ cười chừng như đã gượng

Người còn mải luyện bùa yêu...

*.

Hà Nội, chiều 10 tháng 08.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0