*CVM 195- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

101 NĂM

Chu Vương Miện

 

 Ngàn năm bia đá thời mòn

100 năm bia mực vẫn còn lai rai

Sự tình sống thác mặc bay

Bình chân như vại tràn ai ai trần

Thúy Kiều rồi lại Thúy Vân

Lại thêm gã Mã Giám Sinh dở trò

Khởi đầu là gã bán tơ

Vu oan giá họa đổ thừa Vương Ông

Gia tư đến Bước Đường Cùng

Khi không gặp cảnh đứng đường chơ vơ

Chuyện xưa rồi đến chuyện giờ

Y bài 3 lá thò lò cò quay

Thu về vạ gió tai bay

Đởi đời lương thiện ăn mày chuyển luân

Mới đây còn áo còn quần

Quay đi thi đã ở trần thân không ?

Bon chen vì 1 chữ đồng

 

 

B. ĐỪƠNG CÙNG

Chu Vương Miện

 

 Khi không đến bưóc đường cùng

Cũng dành ngó nuí nhòm sông mà cườì

từ không cho đến số 10

ngó đâu rồi lại ngó đuôi mà rầu

thế gian ai cũng qua cầu

dù sông có cạn có sâu mặc lòng

em ơi biển tận non cùng

sông sâu biển cả nuớc dòng mô tê

sơn hà rồi lại sơn khê

thiên sơn bao ngả nưóc chia bao đường

đuờng ngang nẻo tắt đuờng cùng

ngồi đây nghe chuyện bão bùng loanh quanh

ờ mà sống mấy chục năm

nhìn lên còn một vầng trăng quê ngưoì ?

 

 

CHÍCH TIÊN

 Chu Vương Miện

 

 nằm bẹp trên gác xép

kể như đơì tàn trong ngõ hẹp

nghĩ tới nghĩ lui

thân thế chả còn gì ?

thôi đành chỉ còn chích với choắc

tay trái muá kim tiêm

tuyết man hoa vũ

thước đen nướng trên ngọc đèn

dầu phụng

hương thơm toả khoí thàn tiên

y như Triệu Tử Long múa gươm

thăn xác trần nằm nghiêng

kéo 1 hơi

ồ vũ trụ quay cuồng

ờ mây và say

thế giới đảo và diên

1 mình ta

Ôm trọn bộ bàn đèn

gắng sống để mà quên

coĩ hồng trần

 

Chu Vương Miện

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền