*MT 3- Chiều Thơ (Thơ) Minh Thúy

 

Tác Giả Minh Thúy

 

 

Chiều Thơ 

 

Sông hiền gió mát giữa trời xanh 

Chim chóc líu lo nhảy lá cành 

Hoa hé tươi hồng xinh đáo để 

Mây vờn tim tím đẹp tàn canh 

Hạ buông nắng nhạt  mềm dáng trúc 

Thu nhuộm chiều tàn dệt nét tranh 

Thả mặc mây trôi đời viễn xứ 

Phút giây an lạc hưởng chiều lành 

 

             Minh Thuý 

          Tháng 8_2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0