*TMG 15- Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt Thơ Bạch Cư Dị (Dịch Thơ) Nhà Thơ Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mỹ Giống

 

 

Bạch Cư Dị

 

PHÚ ĐẮC CỔ NGUYÊN THẢO TỐNG BIỆT / Thơ: Bạch Cư Dị ; Trần Mỹ Giống dịch thơ

 

 

賦得古原草送別                           

          (草)                                                  

       白居易                                                                                           

离离原上草,                                  

一歲一枯榮。                                 

野火燒不盡,                                 

春風吹又生。                                 

遠芳侵古道,                                  

晴翠接荒城。                                 

又送王孫去,                                  

萋萋滿別情。

       Phiên âm:                        

PHÚ ĐẮC CỔ NGUYÊN THẢO TỐNG BIỆT

                   (Thảo)

                                                                                               

Bạch Cư Dị

                                     

Ly ly nguyên thượng thảo,                          

Nhất tuế nhất khô vinh.                              

Dã hỏa thiêu bất tận,                                 

Xuân phong xuy hựu sinh.                                   

Viễn phương xâm cổ đạo,                                    

Tình thúy tiếp hoang thành.                                 

Hựu tống vương tôn khứ,                                     

Thê thê mãn biệt tình.

 

Dịch nghĩa:

 

Phú đắc: cỏ trên cao nguyên xưa đưa tiễn

Cỏ mọc trên đồng tốt bời,

Hằng năm một lần tươi rồi lần úa

Lửa đốt đồng thiêu thế nào cũng không cháy hết

Khi gió xuân về lại nảy nở sinh sôi

Mùi cỏ thơm lan xa tận lối cũ

Sắc xanh tươi kế đến thành hoang

Giờ đưa vương tôn đi xa

(Cỏ) chứa chan bời bời nỗi ly biệt ...

 

Trần Mỹ Giống dịch thơ:

 

Bời bời đồng cỏ tốt

Tươi, úa năm một lần

Lửa thiêu chẳng cháy hết

Xuân về lại hồi sinh

Cỏ thơm lan lối cũ

Thành hoang sắc tươi xanh

Lại tiễn vương tôn nữa

Ly biệt lòng chứa chan

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền