*PCC 7 - Mảnh Đời (Thơ) Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Mảnh Đời.

 

Hỏi ta còn sống bao lâu?,

Mà sao mãi cứ vùi đầu tối tăm

Tuổi đời dài lắm mấy nhăm?

Đến nay tiêu đã sáu nhăm trong đời

Vết chân để lại bao nơi,

Hỏi xem công trạng để đời có chi ?

Những năm ăn nhậu ich gì?

Những năm học được thôi thì rớt rơi.

Đến năm gia thất trong đời.

Chân cao chân thấp ta bơi giữa dòng,

Sinh con ngụp lặn đục trong.

Trời quăng dây xuống ngang dòng vớt lên.

Anh em kéo cố một tên

Vượt qua sóng gió trải trên cuộc đời.

Tạ ơn Thượng đế cao vời

Nay đã được thấy chính ngôi con người !

 

CH2..(.8.2015)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền