*TLK 2- Có Duyên Sẽ Gặp (Thơ) Tác Giả Trần Lệ Khánh

 

Tác Giả Trần Lệ Khánh

 

 

CÓ DUYÊN SẼ GẶP.

 

Vành trăng liềm khuyết giữa không thinh.

Thẳm thẳm đêm huyền rọi ánh minh.

Gió gọi cành dương nghiêng vẫy gió

Quỳnh chờ bóng nguyệt nở bung quỳnh.

Hằng nga tháng tháng còn thay đổi.

Vạn vật mùa mùa cũng hóa sinh.

Tri kỷ tri âm duyên gặp gỡ...

Vần thơ mạch bút đẹp tâm tình./.

 

   Trần Lệ Khánh--11-8-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0