*TLK 2- Có Duyên Sẽ Gặp (Thơ) Tác Giả Trần Lệ Khánh

 

Tác Giả Trần Lệ Khánh

 

 

CÓ DUYÊN SẼ GẶP.

 

Vành trăng liềm khuyết giữa không thinh.

Thẳm thẳm đêm huyền rọi ánh minh.

Gió gọi cành dương nghiêng vẫy gió

Quỳnh chờ bóng nguyệt nở bung quỳnh.

Hằng nga tháng tháng còn thay đổi.

Vạn vật mùa mùa cũng hóa sinh.

Tri kỷ tri âm duyên gặp gỡ...

Vần thơ mạch bút đẹp tâm tình./.

 

   Trần Lệ Khánh--11-8-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền