*TMN 13- Bóng Nắng (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

BÓNG NẮNG

 

Những bóng nắng cứ vỡ oà trên ngực

Như đè lên thêm nặng nỗi nhớ anh

Lời tự tình không thốt được âm thanh

Nên câm nín vờ như không, không có

Những bóng nắng in hoa tươi nhảy múa

Như bài ca hát chỉ cho riêng anh

Và mãi mãi làm chiếc lá thật xanh

Cho màu sắc hương đời xin bất biến 

Những bóng nắng vẽ thêm nhiều nhịp điệu 

Của đời mình sao cứ mãi khác nhau

Để xa rồi gặp gỡ giấc chiêm bao

Giữa mơ thực một làn ranh vô định...

Những bóng nắng trưa nay làm minh chứng

In bóng ta trên thuyền nước mênh mông 

Để cả đời cứ đợi một bến sông 

Thuyền đầy khẳm chở tình về miên viễn!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền