*CVM 198- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

CHIA LY

Chu Vương Miện

-

Em 1 đầu

Anh 1 đầu

2 phía cùng khiêng

Em đi trưóc

Anh đi sau

Tình yêu nằm phủ mặt trên cáng

chết ngắc từ lâu

không vòng hoa tang

không kèn trống

2 ngườì âm thầm khiêng

đến nghiã trang

tình yêu vĩnh viễn nằm đó

muôn đời

không cần chia tay

từ giã

đường ai nấy đi ?

 

 

 

CỎ ĐIỀN

Thơ Chu Vương MIện

-

Lạc rang rượu dế đời đạm bạc

thơ thần thơ thánh thác là ma

1 thời lêu lổng trà với rựợu

Loanh quanh tri kỷ với tú bà

 

Xưa  nay thì cũng chỉ 1 tuồng

Củi châu gạo quế rách luôn luôn

Thơ văn chửi đổng cnừng cũng nhảm

Ngậm miệng im hơi sợ quá buồn ?

 

Thơ dăng sao giống rưồi mưỡi kêu

 Trên không văng văng tiếng con diều

Anh nào đọi chết thì cứ chết ?

Bến đò con đó tiếng quạ kêu

 

 

GIANG ĐẦU

Chu Vương Miện 

-

 

ngồi không ở bến nước giang đầu

con lạch dẫn vào vụng  Tô Châu

Hàn San cổ tự Phong Kiều Trấn

Hàng phong thu nhuộm đỏ 1 mầu

 1 con thuyền nho neo nơi bến

lửa chài le lói giữa đêm thâu

hồi chuông thong thả rơi từng tiếng

sóng vỗ nghe buồn mé thuyền câu

giấc mơ hồ điệp còn đâu đó

sầu miên không rõ ở phương nào ?

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền