*TNT 5- Tri Kỷ Cùng Thơ (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

 

Tác Giả Trần Như Tùng

 

 

TRI KỈ CÙNG THƠ

 

Lăn lộn đường đời dạ mới minh

Cỏ cây hoa lá chỉ mần thinh.

U sầu , đó nọ thêm nhàm cảnh

Thoải mái , đây kia thoáng tựa quỳnh.

Nhớ tiếng tri âm liên trí phát

Chung đường tri kỉ tín tâm sinh.

Hữu duyên thiên lí “meo” tri ngộ

Thi luật vần niêm vốn trọng tình.

 

Trần Như Tùng

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0