*TNT 5- Tri Kỷ Cùng Thơ (Thơ) Trần Như Tùng (Phú Thọ- VN)

 

Tác Giả Trần Như Tùng

 

 

TRI KỈ CÙNG THƠ

 

Lăn lộn đường đời dạ mới minh

Cỏ cây hoa lá chỉ mần thinh.

U sầu , đó nọ thêm nhàm cảnh

Thoải mái , đây kia thoáng tựa quỳnh.

Nhớ tiếng tri âm liên trí phát

Chung đường tri kỉ tín tâm sinh.

Hữu duyên thiên lí “meo” tri ngộ

Thi luật vần niêm vốn trọng tình.

 

Trần Như Tùng

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền