*PTT 2- Mãi Trong Lành (Thơ) Phan Tự Trí

Tác Giả Phan Tự Trí

 

 

MÃI TRONG LÀNH

 

Tự nguồn xuôi xuống một dòng xanh 

Tươi mát hoàn nguyên giữa lá cành

Thong thả phúc trời nào phên dậu

Bình yên tình đất khỏi chòi canh

Đôi tim nóng hổi ôm lều rạ

Sợi khói lam nồng ủ mái tranh

Giữa buổi phồn hoa còn giữ được

Tình quê khởi thủy mãi trong lành.

 

Phan Tự Trí 13-8-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền