*TĐ 327- Ánh Đêm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Ánh Đêm

 

Ánh đêm dội bóng" Thiên thần "

Cho anh mỏi mắt trông ngần đêm thâu

Phòng loan vươn tỏ một màu

Biển xanh sóng vỗ dạt dào thân non

Giường tình lan tỏa hương son

Chinh nhân mấy dặm, véo von trong lòng

Ánh đêm thấp thoáng căn phòng

Thả hồn theo gió, bồn chồn bước chân

Màng đêm dù có cãn ngăn

Bóng nàng tôi đó nhanh chân mau về

Ánh đêm gợi nhớ câu thề

Người; Tôi đã nguyện "Phu thê " bao lần.

 

Thủy Điền

14-08-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền