*LĐQ 4- Mình Lại Nhìn Mình (Thơ) Nhà Thơ Lý Đức Quỳnh (VN)

 

Nhà Thơ Lý Đức QUỲNH

 

 

MÌNH LẠI NHÌN MÌNH

 

Sáu chục*vui còn ríu rít xuân

Ngoan đồng biệt đãi chín mười phân

Hồn nhiên thuở bé lon ton lại

Mộc mạc đời quê thẩm thấu dần

Áo vải thô sơ bền nghĩa bạn

Cơm nhà giản dị thắm tình nhân

Vườn hoa gắng gỏi hương mùa dậy

Để mắt môi cười…cũng thiết thân

 

Lý Đức Quỳnh

 

*Chỉ gần thôi,cho nó chẵn .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0