*LĐQ 4- Mình Lại Nhìn Mình (Thơ) Nhà Thơ Lý Đức Quỳnh (VN)

 

Nhà Thơ Lý Đức QUỲNH

 

 

MÌNH LẠI NHÌN MÌNH

 

Sáu chục*vui còn ríu rít xuân

Ngoan đồng biệt đãi chín mười phân

Hồn nhiên thuở bé lon ton lại

Mộc mạc đời quê thẩm thấu dần

Áo vải thô sơ bền nghĩa bạn

Cơm nhà giản dị thắm tình nhân

Vườn hoa gắng gỏi hương mùa dậy

Để mắt môi cười…cũng thiết thân

 

Lý Đức Quỳnh

 

*Chỉ gần thôi,cho nó chẵn .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền