*LHT 47- Thượng Uyển (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 Thượng Uyển

 

Chúa nhật, nắng hồng quanh Thượng uyển

Vô Tình bắt gặp cánh hoa xinh

Dừng bước, mon men đứng lại nhìn

Giữa trời hoa thắm nở bình yên

 

Chúa nhật, nắng hồng nơi Thượng uyển

Làm duyên, đứng cạnh đóa hoa hồng

Muốn hỏi ? Hoa đà đây có chủ

Cho tôi hôn nhẹ chút được không

 

Thầy gác theo chân bảo: Đừng hòng

Hoa đà có chủ đã nhiều năm

Muốn ngắm, muốn nhìn thì chẳng cấm

Đừng sờ. Ô, ngại kẻo gai đâm.

 

Lệ Hoa Trần

22-08-2017

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền