*TN 2- Chùm Thơ Họa Của Tác Giả Tha Nhân

 

Tác Giả Tha Nhân

 

 

CÒN GÌ CHO SAU

 

Cám cảnh dài thêm những ngậm ngùi

Dân nghèo xó xỉnh nhặt mòn vui

Thừa ăn cậu ấm ngông nghênh dập

Thiếu học con đen rúm ró vùi

Danh lợi mồm nhai đời ruỗng nát

Chủ quyền mắt nhắm nước mù đui

Rừng vàng biển bạc còn đâu nữa

Dối trá đè nhau níu giật lùi

 

Lý Đức Quỳnh

 

THIẾU HẲN VUI!

 

Sơn Hà ngẫm cảnh thấy ngùi ngùi

Mọi chốn mọi nơi thiếu hẳn vui!

Chót vót quan trên vô cảm dập

Đáy bùn con đỏ ức oan vùi.

Hám danh lãnh đạo tai như điếc

Thủ lợi chức quyền mắt tựa đui.

Sống chết mặc bay ta vững ghế

Tiền thày bỏ túi kệ ai lùi!!

 

Camthành Aug 23, 2017

Tha Nhân vui họa với Lý Đức Quỳnh.

 

NHÌN QUANH

 

Trở dạ đêm trường nén chịu đau

Sinh ra một lũ miệng teo đầu

Ăn tàn phá hại quay cuồng rối*

Bán đứng mua điêu xoắn loạn ngầu**

Dưới biển tham quyền nuôi ổ đỉa

Trên rừng hám lợi dưỡng bầy sâu

Loanh quanh lưỡi uốn ngày thêm dẻo

Bến đỗ văn minh có đợi tàu?!

 

Lý Đức Quỳnh 

25.06.2017

 

NỔI LỬA MAU LÊN!

 

Từ hang Pắc Pó chúng làm đau

Lão cáo đuôi to, hắn đứng đầu

Ngọai thuyết rập khuôn Đất Nước đục

Thi hành theo mẫu, Giang Sơn ngầu!

Cai dân đục khóet như bầy mọt

Trị quốc vét vơ giống lũ sâu.

Nổi lửa lên đi mau kẻo trễ

Đuổi ngay thái thú chận quân Tàu!!

 

Camthành, Aug 23, 2017

Tha Nhân 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền