*CVM 202- Nguyễn Ức Trai (Thơ) Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

Nguyễn c Trai

 1

nhổ cỏ nhổ tận rễ

noí xong Trần thủ Độ ra khỏi chuà

 Lý huệ Tôn lấy dây treo cổ

nhà Trần xử với nhà Lý ra sao ?

nhà Hồ xử với nhà Trần y vậy ?

sử sách còn ghi rành rành ra đấy ?

dân chỉ có mỗi việc

sáng dẫn trâu đi chiều dẫn về ?

sáng ra đồng lúa tối xay lúa

sang đi tát nước chiều đặt lờ

4 muà muà nào cũng thiếu ăn cả

May mà tự chủ đất nưóc tự do

tự do trong bệnh hoạn nghèo đói

tự do trong điệu hát câu hò ?

con cháu nhà Trần nổi lên chống lại họ Hồ

và giặc Minh thừa cơ qua cuớp nuớc ?

lội nuớc đi sau ? ăn thì đi trước

tài lỗ mồm đánh giặc thua ngay ?

vua quan tù binh 1 lũ đi đầy

kẻ trưóc nguơì sau chui qua ải bắc ?

con tiễn cha ngoài nam quan đứng khóc ?

bên này đồng quan bên đó kim lăng

tên nuớc đại ngu cha thái thượng hoàng Hồ quí Ly

vua con Hồ Hán Thương

chạy đến thiên cầm sơn thơì bị bắt ?

phá đình phá chuà tiền giấy chính sách ?

làm khổ nhân dân rách nát vô cùng ?

dân 2 miền khố rách áo ôm

nào sưu thuế còng lưng quá nặng

nay đào kinh mơi đào mưong líp khoai líp sắn

đời nhà Hồ nguời vật giống nhau ?

cũng đành bó tay cúí mặt cuí đầu

trưóc đế quốc mang quân sang xâm lưọc ?

 

 2

Cát vần vũ bay trên trời ải bắc

Ngó phuơng nam thương đứt ruột là thương

2 cha con 2 ngả 2 đuờng?

đuờng đi tù đầy đuờng về khốn khổ

10 năm trời lam sơn gian khó

Máu mồ hôi nước mắt toàn dân ?

Đuổi quân thù ra khoỉ cõi phiên cương

Dân đại việt vẫn lại hoàn  đại việt

chọn tự do hay là ôm nỗi chết ?

noí loanh quanh cũng chỉ mỗi con đuờng ?

trận gió lào thổi tuốt lũ cuồng Minh

chạy thời chết qua quỉ môn quan là thoát ?

10 năm toàn dân thu hồi độc lập ?

cởi ách xâm lăng ? cởi ách ngục tù

ngó mặt trời rạng rỡ đên ngàn thu

 

3

chuyện cũ mèn công thành thân thoái

chả cần mang bàn cãi mà chi ?

1 vòng quay mặt nưóc phẳng lỳ

đi thời thoát ở lại thời mất mạng

xưa trương lương bỏ đi thời sống ?

hàn tín bành việt quý bố ở lại rơi đầu ?

so với thời tần có khác chi nhau ?

phạm lãi trốn vào ngũ hồ văn chủng chết thảm

được cá quăng nơm chuyện đơì u ám

đuợc cáo bẻ cung cũng chuyện đời thường ?

chuyện đến đi  xuất sử 1 đuờng

nhanh chân sống chậm thời rạt gáo ?

đọc bao nhiêu sách thánh hiền ? chưa thông lẽ đạo ?

nên giờ này cầm bút khóc Ức Trai ?

 

4

danh mà chi ?

tài mà chi ?

trí sĩ côn sơn 61 tuổi chưa thoát chết ?

1 đời cúc cung tận tụy

tận trung baó quốc

nhận được tước phong ?

[chu di tam tộc ?]

Ta tiếc thương nguời

Ngó ải chi lăng đồng đăng

Mà rơi nước mắt ?

 

 

chuvươngmiện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền