*HP 22- Về Thăm Liệt Tổ (Thơ) Hiền Phương (Hải Phòng- VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phương

 

 

SOI GƯƠNG LIỆT TỔ 

 

Sử sách lưu truyền mãi chiến công 

Đại vương trí dũng phất cờ hồng 

Đằng Giang bất khuất dìm quân Mãn 

Đại Việt kiên cường đuổi lũ Mông 

Dẫu trải nghìn năm còn đỏ nước 

Dù qua vạn thủa vẫn tanh dòng 

Đập tan ý chí bầy xâm lược 

Khí phách anh hùng rạng núi sông . 

 

HP 13.6.17 

Trần Nhật Phương Hiền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền