*HP 22- Về Thăm Liệt Tổ (Thơ) Hiền Phương (Hải Phòng- VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phương

 

 

SOI GƯƠNG LIỆT TỔ 

 

Sử sách lưu truyền mãi chiến công 

Đại vương trí dũng phất cờ hồng 

Đằng Giang bất khuất dìm quân Mãn 

Đại Việt kiên cường đuổi lũ Mông 

Dẫu trải nghìn năm còn đỏ nước 

Dù qua vạn thủa vẫn tanh dòng 

Đập tan ý chí bầy xâm lược 

Khí phách anh hùng rạng núi sông . 

 

HP 13.6.17 

Trần Nhật Phương Hiền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0