*CVM 203- Tâm Sự Ức Trai (Thơ) Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

TÂM SỰ ỨC TRAI

 

“Con thuyền lờ lững bên sông

Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai đây?”

thuyền xuôi mặt nước lài lài

người lơ không lái thuyền trôi lờ vờ

một đời tóc trắng bạc phơ

Bình Ngô còn đó bao tờ hoa tiên

trai anh hung, gái thuyền quyên

Tây Thi sánh với Điêu Thuyền xứng đôi

lòng người là cả lò vôi

được chim bẻ ná, chim mồi giết ngay

còn ta mang cái thân gầy

về hưu mây trắng còn bay chập chờn

tấm lòng son với non sông

biết bao tâm sự nỗi lòng gửi ai ?

 

Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền