*LT 34- Không Dưng (Thơ) La Thụy (Bình Thuận- VN)

 

Nhà Thơ La Thụy

 

 

 KHÔNG DƯNG

 

                 Không dưng... dấn bước phiêu bồng

         Tìm về biển vắng rừng tòng hoang sơ

                 Thì ừ bèo dạt xa bờ

         Ta bà gạn lắng, chân như... tính thiền

                 Đáo bĩ ngạn, tâm như nhiên

         Dưng không hốt ngộ... luỵ phiền... sắc không !

 

                                                           LA  THỤY

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền