*LT 34- Không Dưng (Thơ) La Thụy (Bình Thuận- VN)

 

Nhà Thơ La Thụy

 

 

 KHÔNG DƯNG

 

                 Không dưng... dấn bước phiêu bồng

         Tìm về biển vắng rừng tòng hoang sơ

                 Thì ừ bèo dạt xa bờ

         Ta bà gạn lắng, chân như... tính thiền

                 Đáo bĩ ngạn, tâm như nhiên

         Dưng không hốt ngộ... luỵ phiền... sắc không !

 

                                                           LA  THỤY

Kommentar schreiben

Kommentare: 0