*PTT 3- Miền Tây (Thơ) Phan Tự Trí

 

Tác Giả Phan Tự Trí

 

 

MIỀN TÂY

 

Bây giờ vui sướng biết là bao 

Lịch sử từng qua đợt xoáy trào

Đã trải lúa trời tắp ruộng trổ

Càng yêu cá nước ngút sông đào

Mái dầm – tiếng hát xuyên Vĩnh Tế 

Cánh sếu – dây diều vút Lạc Xao

Chuyện bác Ba Phi đầy cảm hứng

Để ngàn thế hệ vẫn còn trao.

 

Phan Tự Trí 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền