*TMNG 1- Tiếc (Thơ) Trần Minh Ngọc (VN)

 

Tác Giả Trần Minh Ngọc

 

 

,,,,,,,,Tiếc,,,,, 

 

Thu về,,, hạ chẳng muốn đi 

Đò ngang một chuyến đôi khi ngược dòng 

Hoàng hôn phủ kín bờ sông 

Vẫn còn tiếc giọt nắng hồng Ban mai 

Đông về lại tiếc thu phai 

Xuân qua hè lại,,,, tiếc hoài thời gian,,,

 

Trần Minh Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền