*TMNG 1- Tiếc (Thơ) Trần Minh Ngọc (VN)

 

Tác Giả Trần Minh Ngọc

 

 

,,,,,,,,Tiếc,,,,, 

 

Thu về,,, hạ chẳng muốn đi 

Đò ngang một chuyến đôi khi ngược dòng 

Hoàng hôn phủ kín bờ sông 

Vẫn còn tiếc giọt nắng hồng Ban mai 

Đông về lại tiếc thu phai 

Xuân qua hè lại,,,, tiếc hoài thời gian,,,

 

Trần Minh Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0