*BT 1- Đẹp Những Bàn Tay (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

Đẹp Những Bàn Tay

 

Mưa làm phố thị biến thành sông

Đẹp những bàn tay gắng cõng bồng

Lội cứu ai gào trong gió bão   

Đi tìm kẻ kẹt giữa trời giông

Tình yêu bảo chị xoa tang tóc

Trách nhiệm mời anh giúp cộng đồng

Xứng bậc an dân phò đất nước  

Muôn người thoát nạn nhớ hoài công

 

Bửu Tùng

30/08/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền