*PCC 18- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Phạm Công Chính (NRW-GER)

 

Nhà Thơ Phạm Công Chính

 

 

Chờ

 

Chờ con mẹ đã trồng xoài

Ngóng con mỗi sáng, ngóng hoài từ lâu

Xưa nay mẹ vẫn nhai trầu

Răng đen lấp lánh, giãi dầu nắng mưa

Chờ con mẹ ngóng sớm, trưa

Xoài nay sắp chín mà chưa thấy về .

Chưa về chẳng phải mải mê.

Bao giờ đủ vé con về với me !

 

CH2.

 

 

Tình Cà- Phê .

 

Cà- Phê càng nhắp, càng bùì

Tình ai càng kể, càng mùi đắng, cay

Cà- Phê càng đắng, càng say

Tình trông tưởng đẹp mà cay đắng nhiều...

Cà- Phê hạt bóng mỹ miều

Chưa hẳn cà đẹp đã nhiều hương ngon

Muốn cho hạnh phúc vuông tròn

Đắng, cay, bùi ngọt, mõi mòn hy sinh !

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0