*LHT 55- Giả Từ Tuổi Hồn Nhiên (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Giả Từ Tuổi Hồn Nhiên

 

Tuổi học trò chỉ có bấy nhiêu thôi

Chỉ võn vẹn bảy năm thời trung học

Thời tươi trẻ, thời đầu còn kẹp tóc

Khóc thì nhiều, vui thì chẳng bao nhiêu

 

Cũng vì yêu, rồi muốn được người chìu

Ôi ! Đủ thứ hầm bà lằng đủ chuyện

Thời con gái sao lắm điều bất biến

Tuổi học trò chỉ thua kém quỷ, ma

 

Muốn người ta mà chẳng được người ta

Rồi đau khổ tương tư, sầu, hờn tủi

Khi người ta đã chuốc lòng đeo đuỗi

Thì giả vờ ngoảnh mặt, lạ, làm ngơ

 

Tuổi học trò. Ôi cả một trời thơ

Tả sao hết, kỷ niệm dài vô tận

Ngày rời xa chiếc cặp dầy, áo trắng

Ngày giả từ tuổi trẻ lẫn hồn nhiên.

 

Lệ Hoa Trần 

31-08-2017

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền