*BT 3- Tình Người (Thơ) Bảo Trâm (VN)

Tác Giả Bảo Trâm

 

 

Tình Người

 

Đường phố biến thành những nhánh sông

Tham gia cấp cứu cố mang bồng

Chung đưa kẻ nạn qua mưa lụt

Hợp đở người già thoát bão giông

Khó nhọc không nan khơi tính thiện

Hy sinh đâu ngại góp tâm đồng

Tình thương chẳng biệt phân quen lạ

Cảm phục bao người đã hiến công

 

        Bảo Trâm  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền