*TĐ 346- Đời Vũ Nữ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

thơ Thủy Điền

 

 

Đời Vũ Nữ

 

Đời Vũ nữ thân trần như: Con Nhọng

Đêm đợi chờ từng chiếc lá vàng rơi

Có thu đâu mà mãi ngóng đứng, ngồi

Cảnh bạc bẽo cứ hiện dần trước mắt

 

Đời Vũ nữ khi ngọn đèn vừa tắt

Là thấy lòng lạnh lẽo với cô đơn

Chỉ còn chăng là một bóng đêm buồn

Đang vây hảm vòng nước hoa, son phấn

 

Đời Vũ nữ. Ôi! Sao nghe buồn chán

Chỉ vui cười trong khoảng khắc rượu dâng

Còn bấy nhiêu là cái máy cỡi trần

Người vừa đến, vội đi không luyến tiếc.

 

Thủy Điền

 

03-09-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0