*CVM 211- Muốn (Thơ) Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

MUỐN

 

muốn giầu nuôi cá

muốn khá nuôi heo

muốn nghèo nuôi vịt

muốn nhai xơ mít

mua số đề ?

-

Chó mèo trâu

Bò lừa ngựa

Nuôi lâu ngày

mến chuồng mến chủ

cá không rõ

nhưng chim xổ lồng

là dông

 

Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0