*TVL 1- Ngại Chi Ta (Thơ) Trương Văn Lủy

Tác Giả Trương Văn Lủy

 

 

 NGẠI CHI TA?

 

 

 Biết mình tuổi hạc - nghĩ chi ta?

 Lo quá đâu hay - dễ vướng nhoà,

 Số phước được ban đừng sợ hết,

 Cơ duyên thụ hưởng khỏi lo khà,

 Đàn ca vài bản khi trăng sáng,

 Thơ phú đôi câu lúc bóng tà,

 Vui vẽ anh em - tình xướng họa,

 Tâm người trong sáng - ngại chi ta?

 

 Trương Văn Luỷ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0