*TVL 1- Ngại Chi Ta (Thơ) Trương Văn Lủy

Tác Giả Trương Văn Lủy

 

 

 NGẠI CHI TA?

 

 

 Biết mình tuổi hạc - nghĩ chi ta?

 Lo quá đâu hay - dễ vướng nhoà,

 Số phước được ban đừng sợ hết,

 Cơ duyên thụ hưởng khỏi lo khà,

 Đàn ca vài bản khi trăng sáng,

 Thơ phú đôi câu lúc bóng tà,

 Vui vẽ anh em - tình xướng họa,

 Tâm người trong sáng - ngại chi ta?

 

 Trương Văn Luỷ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền