*CVM 213- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Chu Vương Miện (USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

NGHÈO NGHÈO

Chu Vương Miện

-

 

Sáng dậy sớm đi cày

Chờ mưa đi bừa

1 năm 12 tháng

Có thiếu có thừa

Có ngày no ngày đói

Có muà đuọc mùa thua

2 con trâu di trưóc

Theo sau là cái cày

Theo sau chót

Là 2 vợ chồng con lừa

đồng cạn đồng sâu

bát gạo bát mồ hôi

chán mớ đời ?

từ xưa từ ngàn xưa

đến bây giờ

vẩn vác cày vác bừa

vẫn cặp bò cặp trâu

hết mưa cùng nắng

dãi dầu

giầu sang thì không màng tới

nghèo sát đất

nghèo rớt mồng tơi

bao nhiêu chế độ đã đi qua

ngưoì vãn ngang với vật

 

 

NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT

Chu Vương Miện

-

 

Nước chẩy lá môn

Cơm đường cháo chợ

Nước chẩy đá mòn

1 khối tình lớn

Dăm khối tình con

Hết vuông lạu trỏn

Hết tròn lại méo

Tinh như kẹo kéo

Càng kéo càng dài

Càng nhai càng ngọt

Con chim đang hót

Con bướm đang bay

Ta lạc chốn này

100 hoa đua nỏ

Muôn hồng ngàn tía

 

Chu Vương Miện

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền