*MT 5- Nỗi Niềm (Thơ) Tác Giả Minh Thúy

Tác Giả Minh Thúy

 

 

Nỗi Niềm 

 

Đưa tiễn bóng người một sớm mai 

Khi hoa cỏ lá đọng sương trào 

Tim như cháy rụi vì cơn lửa 

Dạ tưởng nát rời bởi kiếm đao 

Giã biệt niềm đau in đậm khắc 

Chia ly nỗi khổ thấm mòn bào 

Hôm nay vàng lá rơi , rơi nhẹ 

Hiu quạnh , Thu sầu muốn viết trao

 

                  Minh Thuý 

                Tháng 9_2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền