*MT 5- Nỗi Niềm (Thơ) Tác Giả Minh Thúy

Tác Giả Minh Thúy

 

 

Nỗi Niềm 

 

Đưa tiễn bóng người một sớm mai 

Khi hoa cỏ lá đọng sương trào 

Tim như cháy rụi vì cơn lửa 

Dạ tưởng nát rời bởi kiếm đao 

Giã biệt niềm đau in đậm khắc 

Chia ly nỗi khổ thấm mòn bào 

Hôm nay vàng lá rơi , rơi nhẹ 

Hiu quạnh , Thu sầu muốn viết trao

 

                  Minh Thuý 

                Tháng 9_2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0